Pluimvee Schouppe
Sierganzen

Sierganzen


Er is een ruime keuze wat betreft karakter, grootte, kleuren, …
In het broedseizoen kunnen meerdere soorten in dezelfde ruimte, zonder gevaar voor kruising gehouden worden. Sierganzen eten minder dan de gewone ganzen en heel wat soorten hebben minder ruimte nodig. Ik denk dat ze ook wat respectvoller omgaan met je tuin. Tenslotte is de nafok tot heden vrij goed verkoopbaar.
Sierganzen zijn over het algemeen toch tammer, vriendelijker en maken doorgaans minder lawaai dan de gewone ganzen.
Voor het samenstellen van een gemengde ganzencollectie moet men rekening houden met de verdraagzaamheid van de soort. Sommige ganzensoorten zijn zo agressief dat ze vechtpartijen aangaan tot er slachtoffers vallen, soms is dat maar een kwestie van enkele minuten.
Tot de vrij gemakkelijk in groep te houden ganzensoorten rekenen we o.m. de dwerg- (of goudoog-),
riet-, ross-, strepen-, brand-, roodhals- en cackling canada-ganzen. In de paar en broedtijd kunnen deze ganzen echter vrij agressief optreden. In zeer
grote ruimtes zal elk koppel wel zijn eigen territorium verdedigen en indringers verjagen. In wat kleinere tuinen kun je, in deze periode, elk soort zijn territorium met wat gelegenheidsdraad afschermen zodat de dieren rustiger kunnen broeden.
Tot de zeer agressieve ganzensoorten behoren o.m. de
Zuid-Amerikaanse spiegelganzen.
De andes-, magelhaen-, grijskop- en roodkopganzen zijn bijzonder temperamentvolle watervogels die ongelooflijk harde klappen kunnen uitdelen.
Ook de hoender- (of cereopsis-), nijl- en blauwvleugelganzen schrikken voor niemand terug.
Ganzen zijn grazers. Een behoorlijke oppervlakte goed grasland is noodzakelijk. Als je over voldoende jong en goed gras beschikt, laten sierganzen bloemen en struiken met rust.
Sierganzen nemen genoegen met weinig proper water waar ze zich in kunnen wassen en eventueel de paringsdaad verrichten.
Ook je omheining is van groot belang. Kies je voor agressieve ganzensoorten, dan moet de afrastering zeker voldoende hoog zijn. (1.80 m)
Sierganzen maken lawaai, doch minder dan de gewone ganzen.
Een siergans is vruchtbaar vanaf haar derde levensjaar. Ze legt om de dag een ei, soms al vanaf januari, maar meestal vanaf maart. Als de gans broeds wordt, is het moment aangebroken om te bepalen hoeveel eieren zij mag uitbroeden. De kans op het breken van eieren is groter naarmate er meer eieren in het nest liggen.
Sierganzen broeden in ongeveer vier weken hun eieren uit. Geef de gans tijdens de periode dat ze broedt ook de nodige aandacht en hou in de gaten of de gans haar nest verlaat om te gaan eten, drinken en een bad te nemen. Vaak zijn er ganzen die weigeren van het nest te komen en op deze manier van uitputting en honger kunnen sterven.
Ganzenkuikens hebben nood aan korrels voor watervogels, die dan op latere leeftijd kan gemengd worden met granen en keukenresten.
Sierganzen verschillen erg in prijs.
Voor een koppel van de goedkopere soorten (brandganzen, ...)betaal je enkele tientallen euro’s.
Voor een stel van de duurdere soorten (Rotganzen, ....) heb je algauw enkele honderden euro’s nodig.
Schaf je gezonde, geringde en goed geleewiekte sierganzen aan die onverwant zijn.
Wij helpen u graag hierbij.

U kan bij ons terecht voor volgende soorten:


-Afrikaanse pygmee gans - Andesgans - Blauwe sneeuwgans - Blauwvleugelgans - Brandgans - Ekstergans - Goudooggans - Grauwe gans - Grijskopgans - Grote canadagans - Hawaiigans - Hoendergans - Hutchins canadagans (dwerg) - Keizergans - Kelpgans - Kleine rietgans - Kolgans - Magelhaen gans - Manengans - Nijlgans - Orinocogans - Roodhalsgans - Roodkopgans - Ross’gans - Rotgans - Sneeuwgans - Spoorwiekgans - Streepkopgans - Taiga rietgans - Toendra rietgans - Westerse rietgans - Zwaangans - Afrikaanse pygmee gans - Andesgans - Blauwe sneeuwgans - Blauwvleugelgans - Brandgans - Ekstergans - Goudooggans - Grauwe gans - Grijskopgans - Grote canadagans - Hawaiigans - Hoendergans - Hutchins canadagans (dwerg) - Keizergans - Kelpgans - Kleine rietgans - Kolgans - Magelhaen gans - Manengans - Nijlgans - Orinocogans - Roodhalsgans - Roodkopgans - Ross’gans - Rotgans - Sneeuwgans - Spoorwiekgans - Streepkopgans - Taiga rietgans - Toendra rietgans - Westerse rietgans - Zwaangans