Pluimvee Schouppe
Siereenden

Siereenden


Sommige zwemvogels zijn zo mooi dat ze alleen voor hun uiterlijk gefokt worden. Deze eenden of siereenden moeten beschikken over een grasperk, een vijvertje en een nachthok.

Kweken met siereenden betekend ook dat ze over nestkastjes moeten beschikken. Wij hebben hierin verschillende modellen in hout en beton. Als onderlaag gebruik je best houtvezel. De eenden vermengen dit met hun dons om zo hun eitjes warm te houden. Eenmaal het nestkastje gekozen begint de leg. Als het legsel voltallig is beginnen ze te broeden. De broedduur ligt, afhankelijk van de soort eenden, tussen de 24 en de 31 dagen. De jongen blijven in het nest tot ze volledig droog zijn en sterk genoeg om naar beneden te springen. Jongen en ouders worden samen in een ren gezet zodat ze deze zelf kunnen opkweken en beschermd zijn tegen eksters en kraaien.

Het water moet steeds vers zijn maar geen te diepe bak zodat de jongen niet kunnen verdrinken. Pas als ze groter zijn en zichzelf waterdicht kunnen maken met de stuitklier mag de bak wat dieper.
In de winter is het belangrijk de vijver ijsvrij te houden zodat de eenden zich dagelijks kunnen wassen en hun verenpak verzorgen. De vijver is nodig voor de voortplanting want eenden paren het liefst in het water. Bij gebrek aan water wordt er gepaard op het land. Ververs om de 2 maanden het vijverwater om ziektekiemen tegen te gaan (zeker in de zomer).

Het is verplicht om siereenden te ringen, een aantal soorten moeten geringd zijn met nominatieve ringen waarvoor men een stamnummer moet aanvragen. Op die manier zijn ze steeds individueel te identificeren en is ook de leeftijd gekend. ( hiervoor kan men terecht bij aviornis)

Belangrijk is dat ze ook beschikken over een plek waar de eenden uit de wind kunnen blijven en waar de grond bedekt is met een laag stro zodat ze geen bevroren pootjes krijgen.

Als voeding geeft men watervogelkorrels , granen, groenten, fruit en keukenresten. Zorg dat de voeding droog staat zodat het niet beschimmelt of verzuurt.

U kan bij ons terecht voor volgende soorten:


Als oppervlakte moet men voor het eerste koppel 30 m² voorzien en per verder koppel 15 m² erbij.

- Afrikaanse pygmee gans - Afrikaanse tafeleend (duikeend) - Afrikaanse zwarte eend (vlekkeneend) - Amerikaanse eider - Amerikaanse grote zaagbek - Amerikaanse kuifeend - Amerikaanse smient - Amerikaanse stekelstaarteend - Amerikaanse wintertaling - Amerikaanse witvleugelzeeëend - Amerikaanse zwarte eend - Andamantaling - Argentijnse slobeend - Argentijnse stekelstaart - Australische casarca - Australische slobeend - Australische witkeeltaling - Australische witoogeend - Bahama pijlstaart - Baikaltaling - Barrow’s brilduiker - Bear’s witoogeend - Bergbeekeend - Bergeend - Blauwvleugeltaling - Brazilaanse zaagbek - Brazillie taling - Bril zeeëend - Brileider - Bronsvleugeleend - Buffelkop - Canvasback - Carolina eend - Chilli pijlstaart - Chilli smient - Chilli taling - Chinese zaagbek - Cuba boomeend - Eidereend - Europese brilduiker - Europese eider - Europese grote zaagbek - Europese kuifeend - Europese pijlstaart - Europese slobeend - Europese smient - Europese tafeleend - Europese wintertaling - Europese witoogeend - Europese witvleugel zeeëend - Eyton boomeend - Faeroe eider - Filippijneend - Geelbekeend - Gele boomeend - Gevlekte boomeend - Grijskop casarca - Groene pygmeegans - Grote tafeleend - Grote toppereend - Grote zaagbek - Harlekijn eend - Hartlaub eend - Hawaiieend - Hottentot taling - Ijseend - Ijslandse brilduiker - Indische pygmee gans - Indische vlekbekeend - Java boomeend - Kaapse slobeend - Kaapse taling - Kaneeltaling - Kastanje taling - Kleine toppereend - Knobbelpronkeend - Koekoek eend - Koningseider - Krak eend - Krooneend - Kuifeend - Kuifzaagbek - Laysantaling - Maccoa stekelstaarteend - Madagascar taling - Mandarijn eend, wildkleur - Mandarijn eend, wit - Marmer taling - Meller’s eend - Middelste zaagbek - Niet vliegende stoombooteend - Nieuw zeelandse blauwe eend - Nieuw-zeelandse kuifeend - Nieuw-zeelandse taling ( bruine taling) - Nonnetje - Noordelijke eider - Oost-indische witkeeltaling - Pacifische eider - Pacifische wenkbrauweend - Paradijs casarca - Patagonische kuifeend - Peposaca eend - Puna taling - Radjah bergeend - Rode casarca - Rode Slobeend - Roodbekboomeend - Roodbekpijlstaart - Roodkopeend - Roodschoudertaling - Roze ooreend - Ruddy duck - Scherpvleugeltaling - Sikkeleend - South georgia pijlstaart - Sproeteend - Steller’s - Versicolor taling - Vlekbekeend - Vliegende stoombooteend - Wandering boomeend - Wintertaling - Witkop stekelstaarteend - Witrugboomeend - Witvleugelboseend - Witwangboomeend ( witwangfluiteend) - Zilverbahama - Zomertaling - Zuid-Amerikaanse pronkeend - Zwarte zeeëend