Pluimvee Schouppe
Kuikens

Kuikens


Het opfokken van kuikens tot gezonde kippen is een van de plezierigste aspecten zolang de dieren gezond blijven en goed opgroeien.

Eendagkuikens hebben nog geen veren en kunnen zichzelf dus niet warm houden. Voorzie daarom een warmtelamp en zorg ervoor dat de temperatuur de eerste week +/- 35° C bedraagt. Daarna kunt u de temperatuur elke week met 2 à 3°C verlagen door de warmtelamp geleidelijk een beetje hoger te hangen. Het gedrag van de kuikens is hiervoor een perfecte indicatie. Liggen de kuikens in een kleine cirkel onder de lamp met de kopjes naar buiten gericht, dan is de temperatuur optimaal. Drummen ze staande in het midden van de warmtebron met hun kopjes omhoog dan is de temperatuur te laag. Liggen ze met hun bekjes open in de hoeken van het hok dan is het veel te warm. De kuikens hebben tot een leeftijd van 6 weken warmte nodig, nadien kunnen ze , afhankelijk van de buitentemperatuur, naar buiten op voorwaarde dat ze een degelijk schuilhok hebben. Een dergelijk hok moet droog, goed verlucht, zonnig, voldoende groot en niet tochtig zijn.

Pas uitgekipte kuikens hebben dank zij, de nog niet verteerde dooierresten, een reserve aan voedsel voor de eerste 24 uur. Je moet dus niet denken dat kuikens eens uit het ei onmiddellijk eten nodig hebben. Geef de kuikens vooral speciaal kuikenvoer. De huidige voeders leveren alles wat nodig is voor de opgroei van uw kuikens. Doe het voeder in zeer lage schalen , zodat de dieren er goed bij kunnen.
Bied het drinkwater aan in speciale drinktorens die u op verschillende plaatsen op de grond plaatst. De drinktorens moeten zo ondiep en smal zijn dat de kuikens er alleen maar kunnen uit drinken en niet in verdrinken. Ververs het drinkwater ten minste 1 keer per dag. Een scheutje azijn toevoegen aan het water voorkomt, vooral in de zomer, het bederf van het drinkwater en is gunstig voor de spijsvertering en bevordert de eetlust.

In de groei moet vooral aandacht besteed worden aan de vitaliteit en de vorming van een stevige karkas. Vanaf een 6 tal weken kan men een beperkt gedeelte granen toevoegen. Grit bevordert de botontwikkeling en helpt bij het verteren en vermalen van het voedsel in de krop.

Een zuiver, fris hok is het meest efficiënte middel tegen ziekten. In het bijzonder voor kuikens is een degelijke hygiëne van levensbelang. Ververs daarom regelmatig het strooisel en verwijder mest.

Zorg voor een goede ziektepreventie. Ontworm tijdig, zorg dat de dieren geen luizen hebben en grijp tijdig in bij coccidiose


Het aanbod kuikens varieert van week tot week. Ze worden geboren elke vrijdag van begin maart tot eind augustus.

We beschikken over:

Legkuikens:

- Isa brown
- Redco
- Nera
- Witte leghorn
- Sussex
- Blue de landes
- Hollandse blauwe
- Mechelse koekoek
- Kabier
- Naakthalzen ( cou nus)


Vetkuikens:

- Ross
- Kabier
- Master
- Blue de landes
- Hollandse blauwe
- Mechelse koekoek
- Naakthalzen (cou nus)


Sierkippen:

- Cochin
- Zijdehoender
- Hollandse kuifhoender
- Brahma kriel
- Segbright
- Wyandot
- Lakenvelder
- Voorwerker
- Goudbrakel
- Zilverbrakel
- Marrans
- Auracana
- Brahma groothoenders
- faverol, …


Parelhoenders:

- Helmparelhoen, wildkleur


Kalkoenen:

- Amerikaanse bronskalkoen
- Amerikaanse witte breedborst
- Ronquiere


Fazanten:

- Bosfazant


Eenden:

- Pekingeend
- Mulard eend
- Muskus eend
- Wilde eend
- Tamme kuifeend
- Hollandse kwaker


Ganzen:

- Emdenergans
- Chineese knobbelgans
- Toulouzegans
- Canadese gans